Saturday, October 25, 2008

Temporary offline!

******

کاش به همین راحتی بود از صحنه زندگی آف لاین شدن ...۱

******

سکوت تنها زمانی دلپذیر است که فاصله ی بین دو هیاهو باشد ...۲

******